AN XIN - Πολυκατάστημα
Menu
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. 

Αυτό το έγγραφο (μαζί με κάθε έγγραφο που αναφέρεται στο παρόν) καθορίζει τους όρους που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.anxin.gr και την αγορά προϊόντων μέσω αυτής της ιστοσελίδας . Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς,   προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους , επομένως αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ,μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.

 

1.ΧΡΗΣΤΕΣ

Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των υπηρεσιών του, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών.             
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ο χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύετε από την Πολιτική της ιστοσελίδας (όπως ορίζονται παρακάτω). Εάν δεν συμφωνείτε με την Πολιτική της ιστοσελίδας, μην τη χρησιμοποιείτε.  Η AnXin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να τερματίσει την ιστοσελίδα, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, και να τερματίσει το λογαριασμό ενός χρήστη σε περίπτωση παραβίασης της Πολιτικής της ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε:

1) Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες

2)Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.

3) Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο 

2.ΑΔΕΙΕΣ

 Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα, όπως έργα, εικόνες, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, έγγραφα, σχέδια, φιγούρες, λογότυπα, μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχήματα, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχέδια, διατάξεις, μέθοδοι, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό (συλλογικά, το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της AnXin ή των παρόχων περιεχομένου της και προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύετε να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε, να προβάλετε, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να μεταφράσετε, να μεταδώσετε, να μεταφορτώσετε, να δημοσιεύσετε, να πωλήσετε, να ενοικιάσετε, να αδειοδοτήσετε, να μεταφέρετε, να εκτελέσετε, να προβάλετε δημοσίως, να εκτελέσετε εφαρμογές mirror, να πλαισιώσετε, να χειριστείτε, να εξάγετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να αποκωδικοποιήσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε οποιαδήποτε πτυχή της Ιστοσελίδας, του Περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χειροκίνητο ή αυτόματο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της AnXin ή των παρόχων περιεχομένου της, ανάλογα με την περίσταση, σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση. Απαγορεύτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις-κλειδιά, μεταετικέτες, μεταδεδομένα, κρυφό κείμενο ή άλλα ισοδύναμα εργαλεία χρησιμοποιώντας το όνομα «AnXin» ή οποιοδήποτε άλλο χρωματιστό ισοδύναμο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της AnXin. Η AnXin και οι πάροχοι περιεχομένου της έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια την αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, προβολή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων του Περιεχομένου ή την με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, εκμετάλλευση του Περιεχομένου. Η AnXin και οι πάροχοι περιεχομένου της έχουν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να διεκδικήσουν την κυριότητα οποιουδήποτε Περιεχομένου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε χρήση, στρέβλωση ή άλλη τροποποίηση του εν λόγω Περιεχομένου. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, προβολή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου που εξουσιοδοτείται ρητά εγγράφως από την AnXin ή τους παρόχους περιεχομένου της θα γίνεται από εσάς αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους.

 

Η προβολή, εκτύπωση ή λήψη οποιουδήποτε Περιεχομένου από την Ιστοσελίδα σάς παρέχει μόνο περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια (i) πρόσβασης και προβολής της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της και (ii) προσωρινής αντιγραφής, λήψης και αποθήκευσης του Περιεχομένου (για παράδειγμα, σε προσωρινή μνήμη cache) ώστε να επιτρέπεται η εκτύπωση ή/και η προβολή εκτός σύνδεσης του εν λόγω Περιεχομένου, αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση και όχι για μεταπώληση, αναδημοσίευση, διανομή, ανάθεση, υποάδεια, προετοιμασία παράγωγων έργων ή άλλες χρήσεις. Κανένα μέρος οποιουδήποτε Περιεχομένου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, εκτός από την περίπτωση προσωπικής χρήσης (αλλά όχι για μεταπώληση ή αναδιανομή).  Ο χρήστης συμφωνεί ότι, σε σχέση με τυχόν αντίγραφα ή λήψεις του Περιεχομένου, θα αναπαράγει και θα συμπεριλάβει όλες τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή/και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Περιεχόμενο. Οι άδειες που χορηγούνται με την παρούσα θα τερματίζονται αμέσως σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου. 
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή κατάχρηση του Περιεχομένου ή/και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που περιέχεται στην Ιστοσελίδα θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στην AnXin και ότι σε αυτή την περίπτωση η χρηματική αποζημίωση δεν θα αποτελεί επαρκή αποζημίωση για την AnXin  Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που ο χρήστης, άμεσα ή έμμεσα, παρερμηνεύσει ή καταχραστεί το Περιεχόμενο ή/και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία περιέχεται στην Ιστοσελίδα, αναγνωρίζει ρητά ότι η AnXin θα λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα επιπλέον οποιασδήποτε άλλης νομικής ή οικονομικής διαδικασίας την οποία μπορεί να δικαιούται η AnXin.

 

3.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η AnXin είναι εμπορικό σήμα που ανήκουν στην AnXin. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, λογότυπα, εμπορικές ονομασίες, ονόματα πεδίων και άλλα διακριτικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα (συλλογικά, η «Πνευματική Ιδιοκτησία») αποτελούν ιδιοκτησία της AnXin ή των θυγατρικών της ή των προμηθευτών της. Η AnXin και όλοι οι άλλοι κάτοχοι πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη πνευματική ιδιοκτησία τους. Δεν σας χορηγούνται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την πνευματική ιδιοκτησία χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της AnXin ή των κατόχων της πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Η AnXin εφαρμόζει σθεναρά τα δικαιώματά της πνευματικής ιδιοκτησίας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.  Κατά συνέπεια, η AnXin θα επιδιώξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αναπαραγωγή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οποιουδήποτε Περιεχομένου, βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση του Περιεχομένου και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό και παραβιάζουν την προστασία που παρέχεται από την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων ή/και άλλους πολιτειακούς,  διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί συμβάσεων, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και διαφήμισης.

 

4.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο από την ιστοσελίδα μας, ενημερώστε μας γραπτώς anxinchina21@gmail.com.
Εάν υπάρξει προειδοποίηση ότι η ιστοσελίδα που περιέχει πληροφορίες, υλικό ή άλλο περιεχόμενο που παραβιάζει τη νομοθεσία, θα προχωρήσουμε στην επαλήθευση της ύπαρξης τέτοιας παραβίασης και θα αποφασίσουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια εάν θα καταργήσουμε ή θα ζητήσουμε την κατάργηση του εν λόγω υλικού από την Ιστοσελίδα.

 

5.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη και οι οποίοι δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με την Ιστοσελίδα. Η AnXin δεν διαχειρίζεται, δεν ελέγχει, δεν παρακολουθεί, δεν εγκρίνει και δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την ποιότητα του περιεχομένου, των υπηρεσιών ή των αγαθών που παρέχονται σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η AnXin δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων ή για τις πολιτικές που υιοθετούν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πολιτικών απορρήτου. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις των πολιτικών πώλησης και απορρήτου οποιουδήποτε δικτυακού τόπου τρίτου στον οποίο έχετε πρόσβαση από την Ιστοσελίδα, καθώς οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύουν για δικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη.  Η Ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών του και η AnXin δεν συνιστά στους χρήστες της να έχουν πρόσβαση σε τέτοιους δικτυακούς τόπους τρίτων και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων δικτυακών τόπων τρίτων μερών γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

 

6.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ο δικτυακός τόπος και όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται από την AnXin «ως έχουν», «όπου υπάρχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα», εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά γραπτώς.
Ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με δική του αποκλειστική ευθύνη. Αναγνωρίζετε ειδικότερα ότι ούτε η AnXin ούτε κάποια από τις θυγατρικές της, ούτε οι αντίστοιχοι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, συνδεδεμένες εταιρείες, αντιπρόσωποι ή άλλοι εκπρόσωποί της ευθύνονται για τη δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων και ότι οποιοσδήποτε κίνδυνος τραυματισμού που σχετίζεται με τα προαναφερθέντα βαρύνει αποκλειστικά εσάς.  Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, η AnXin δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η ιστοσελίδα είναι ασφαλής, ότι ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που υποστηρίζει την ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένος από ιούς, ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα δεν περιέχουν σφάλματα, είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, χρήσιμες, έγκαιρες ή ενημερωμένες ή ότι η ιστοσελίδα λειτουργεί χωρίς διακοπή ή σφάλμα.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η AnXin αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά τη λειτουργία της ιστοσελίδας της ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά γραπτώς. Η AnXin ή οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος περιεχομένου ή δικαιοπάροχος ή οι αντίστοιχοι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, συνεργάτες, αντιπρόσωποι ή άλλοι εκπρόσωποί της δεν εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα, οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) ή οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο στο χρήστης, μέσω της ιστοσελίδας, των διακομιστών ή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την AnXin δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.
Η AnXin δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, την αλληλεπίδραση ή μη με την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε πληροφορία, περιεχόμενο, υλικό, προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των άμεσων, έμμεσων, συμπτωματικών, κακόβουλων και επακόλουθων ζημιών ή οποιασδήποτε απώλειας κέρδους, εσόδων, ευκαιρίας ή δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά γραπτώς. Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης ισχύει, χωρίς περιορισμό, για κάθε ζημία ή τραυματισμό που προκαλείται από τη μη εκτέλεση, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, ακύρωση, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση, ιούς υπολογιστών, βλάβη στη γραμμή επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση αρχείων, είτε για παραβίαση σύμβασης, παράνομη συμπεριφορά, αμέλεια ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία αγωγής (συμπεριλαμβανομένης της αδικοπραξίας).
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την ιστοσελίδα, η μόνη λύση που έχετε είναι να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Παρά τα ανωτέρω, σε περίπτωση που η AnXin θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή αιτία αγωγής (συμβατική, εξωσυμβατική ή άλλη) που προκύπτει από ή σε σχέση με (i) τις πολιτικές της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά ή τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας ή το περιεχόμενό της, ή τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της, η ευθύνη της AnXin δεν υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται για τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτήν, ή (ii) οποιοδήποτε προϊόν πωλείται μέσω της ιστοσελίδας, η ευθύνη της AnXin περιορίζεται αυστηρά στην τιμή πώλησης του εν λόγω προϊόντος.
Καμία διάταξη της ανωτέρω δήλωσης αποποίησης ευθύνης δεν αποσκοπεί στην άρνηση ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών βάσει της εθνικής ή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 
Ομοίως, η νομοθεσία ορισμένων κρατών δεν επιτρέπει περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό ορισμένων ζημιών. Αν αυτοί οι νόμοι ισχύουν τον χρήστη, ορισμένες ή όλες οι εξαιρέσεις ή οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν τον χρήστη και ο χρήστης ενδέχεται να έχει πρόσθετα δικαιώματα.

 

7.Διαθεσιμότητα προϊοντων

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει στο ακέραιο.επίσης, σε περίπτωση θέλετε ποσότητα για κάπιο προϊόν,επικοινωνήστε στο 2130425373.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση παραγγελίας.

8. παράδοση

θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας για το/τα προϊόν/τα που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση Αποστολής έως την ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται στην Επιβεβαίωση Αποστολής .

καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις λόγων κακών καιρικών συνθηκών, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις.

9.επιστροφές

α) Η επιστοφή γίνεται στο κατάστημα που βρίσκεται στην : Λ.ΜΑΡΑΘΟΝΟΣ 28 ΤΚ15251 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗ . 

β) Επιστροφή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) Αν επιλέξετε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας μας ή στο τηλέφωνο 2130425373 για να κανονίσουμε για την παραλαβή του προϊόντος από την οικία σας. Πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στην ίδια συσκευασία που το παραλάβατε και με την απόδειξη, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα "ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ " αυτής της ιστοσελίδας. Στην περίπτωση, που κάνατε την αγορά ως επισκέπτης, μπορείτε να αιτηθείτε επιστροφή στο 2130425373.

προσοχή : Επιστροφές προϊόντων που παραγγέλθηκαν μέσω e-shop  και πληρώθηκαν στο ταμείο του καταστήματος, 

 επιστροφές των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθούν μόνο στο κατάστημα